Meeting of the ANUC Board with the Prime-minister Boc, ministers of Culture and Finances and other representatives of state authorities

În data de 25 august 2010, preşedinţii uniunilor membre ale Alianţei Naţionale a Uniunilor de Creatori (ANUC) au avut o întrevedere cu reprezentanţi Guvernului, la Palatul Victoria. La discuţii au fost prezenţi Premierul Emil Boc, Vicepremierul Marko Bela, Ministrul Finanţelor Sebastian Vlădescu, Ministrul Culturii şi Patrimoniului Naţional Hunor Kelemen, Preşedintele Casei Naţionale de Pensii Doina Pârcălabu. De asemenea, alături de reprezentanţii ANUC au participat Preşedintele Academiei Române, acad. Ion Haiduc, şi Senatorul PD-L Radu F. Alexandru.

Subiectele aduse în discuţie de reprezentanţii celor aproximativ 13000 de creatori de artă şi artişti interpreţi pot fi subsumate ideii de menţinere a actului artistic la calitatea şi impactul necesare într-o perioadă nefavorabilă pe care o traversează societatea românească. S-a împărtăşit ideea că actul cultural se face prin instituţii şi creatori, ambelor componente trebuind să li se acorde susţinere prin bugete şi cadrul legislativ eficient. În acest sens, au fost avansate câteva solicitări reprezentanţilor Guvernului:

  • îmbunătăţirea colectării sumelor provenind din timbrele culturale, astfel încît acestea să ajute la finanţarea unor programe şi proiecte artistice ale beneficiarilor de timbru, degrevînd în parte Statul de sarcina bugetară în domeniu
  • activarea prin măsuri fiscale a mecanismelor de aplicare a legii sponsorizării, cu impact asupra contribuţiei mediului privat la finanţarea artei şi culturii
  • clarificarea şi corelarea unor aspecte privind aplicarea prevederilor OUG 58/2010 privind taxarea veniturilor din drepturi de autor şi drepturi conexe cum ar fi: modalităţile de declaraţii individuale şi plăţi, constituirea ajutoarelor de şomaj potrivit contribuţiilor încasate de la artiştii liber-profesionişti, clarificarea contradicţiei între impunerea acestor venituri cu taxe şi contribuţii similare salariilor şi aplicarea TVA corespunzătoare prestărilor de servicii
  • necesitatea caracterul temporar al măsurilor fiscale şi de reduceri bugetare şi a revenirii la situaţia anterioară anului curent în 2011, pentru a evita riscurile pauperizării pe termen lung a majorităţii creatorilor de artă şi artiştilor interpreţi
  • îmbunătăţirea cadrului de operare a creditelor şi finanţărilor europene pentru proiecte culturale
  • găsirea urgentă de soluţii pentru stoparea dispariţiei galeriilor şi atelierelor de creaţie ale artiştilor plastici, reluarea achiziţiilor şi a comenzilor publice şi pentru a implica unele ministere şi autorităţi publice locale în susţinerea artei plastice contemporane
  • susţinerea prin subvenţii anuale de la bugetul de stat a unui număr de reviste de literatură şi artă de tradiţie şi valoare încetăţenite în cultura românească.

Premierul Emil Boc şi miniştrii prezenţi la discuţii au apreciat ca fiind reale şi justificate multe din solicitările şi propunerile ANUC şi, fără a se lansa în promisiuni formale, au considerat oportună analiza acestora şi constituirea unor echipe de lucru care să propună modificări ale actelor normative menţionate şi găsirea unor rezolvări posibile disfuncţionalităţilor semnalate.

În încheierea discuţiilor s-a convenit asupra necesităţii stabilirii unui calendar trimestrial al întîlnirilor între uniunile de creatori şi Guvern, cu evaluări pragmatice ale rezolvărilor găsite şi formularea unor obiective pentru perioada următoare.

Consiliul de conducere al ANUC
Peter Derer, Preşedinte UAR
Petru Lucaci, Preşedinte UAPR
Mihnea Gheorghiu Preşedinte UCIN
Adrian Iorgulescu, Preşedinte UCMR
Nicolae Manolescu, Preşedinte USR
Ion Caramitru, Preşedinte UNITER

Pentru conformitate şi informaţii:
Monica Lotreanu, director executiv, 0722309756, monica.lotreanu@gmail.com

Follow us on Facebook