Preşedinţia ANUC preluată în 2015 de către UNITER

Luni, 27 ianuarie 2015, Consiliul de conducere al Alianţei Naţionale a Uniunilor de Creatori–ANUC s-a întrunit în şedinţă pentru a transfera exerciţiul preşedinţiei de la Uniunea Scriitorilor din România către Uniunea Teatrală din România–UNITER.

ANUC, care reprezintă peste 13 000 de membri ai uniunilor fondatoare, este o organizaţie neguvernamentală şi apolitică ce reuneşte uniuni ale creatorilor de artă şi artiştilor interpreţi reprezentative pe plan naţional şi solidare în protejarea morală şi materială a membrilor lor: Uniunea Arhitecţilor, Uniunea Artiştilor Plastici, Uniunea Cineaştilor, Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor, Uniunea Scriitorilor şi Uniunea Teatrală–UNITER. Respectând misiunea pe care şi-a asumat-o la înfiinţare, ANUC va continua toate programele şi proiectele menite să asigure reprezentarea intereselor creatorilor de artă şi artiştilor interpreţi din România.

Mandatul preşedinţiei ANUC va fi exercitat pentru o perioadă de douăsprezece luni de către Preşedintele UNITER, domnul Ion Caramitru, conform prevederilor statutare ale Alianţei.

Preşedintele Ion Caramitru a anunţat principalele obiective pentru anul în curs. În 2015 împlinindu-se 20 de ani de la crearea ANUC, organizaţia pregăteşte un eveniment public menit să puncteze rezultatele acţiunilor desfăşurate prin solidaritatea uniunilor fondatoare şi să ofere un prilej de celebrare a talentului şi creativităţii.

ANUC va urmări în continuare stadiul în care se află demersurile întreprinse pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ şi asigurarea protecţiei intereselor creatorilor de artă şi artiştilor interpreţi.

Urmăriți-ne pe Facebook