Initierea unei dezbateri pe marginea problematicii culturale europene in presa europeana – contributia partii romane

Proiectul se adreseaza dezvoltarii schimburilor de experienta si cooperarii între România si Uniunea Europeana în domeniul cultural, ca si promovarii dimensiunii europene în cultura româna si efortului de a face cultura sa devina o noua autoritate etica într-o Europa în care s-ar parea ca nu mai traim în tari, ci în economii.

Partener în acest proiect este Consiliul European al Artistilor ECA, o organizatie umbrela înfiintata în 1995 care reprezinta asociatii si consilii ale creatorilor, interpretilor si artistilor vizuali din 24 de tari Europene, inclusiv tari membre ale Uniunii Europene, ca si tari din Europa Centrala si de Est.

În ultimii ani, ECA a organizat un numar de conferinte si întâlniri cu reprezentanti ai artistilor, intelectualilor si politicienilor din Europa care au facilitat o crestere vizibila a recunoasterii necesitatii responsabilitatii si actiunilor mutuale, chiar politice în favoarea unei dezbateri publice largi si întelegerii procesului de integrare europeana.

În aceasta idee si având ca model de succes programul "Project Syndicate", propunerea dlui Ludwig Laher, Austria, membru al Comitetului Executiv al ECA s-a concretizat într-un proiect privind o dezbatere asupra politicilor culturale europene la care sa participe artisti si intelectuali de marca din Europa. Conferinta ECA din anul acesta "Where is Europe? Common European Values" a urmarit deschiderea dezbaterii pe tema valorilor europene comune, înscriindu-se astfel în aceeasi problematica amintita anterior.

Dupa Austria, România este prima tara în care o organizatie umbrela membra a ECA (si prima din rândul tarilor din afara Uniunii Europene) se angajeaza sa contribuie ca partener la acest proiect pilot.

Parteneriatul dintre ANUC si ECA pentru proiectul privind contributia partii române reprezinta premisa dezvoltarii sustenabile a acestor activitati în cadrul unui program pe termen mediu (poate 5 ani) care sa cuprinda si contributia celorlalte tari. Acest program se afla pe agenda de lucru a ECA pentru anul 2001, iar finantarea lui este prevazuta în bugetul ECA.

Descriere

Proiectul reprezinta contributia ANUC, membru al Consiliului European al Artistilor (ECA), la desfasurarea programului Dezbateri europene în ziare europene, initiat în 2000. Pentru o mai mare vizibilitate sectoriala si a stimula dezbaterea si schimbul de opinii între artisti si oameni de cultura, activitatile proiectului combina trei medii de manifestare: publicistic, electronic (Internet) si contactul direct în reuniuni. Proiectul acopera o parte din prioritatile României în pregatirea pentru aderare la UE.

Obiectivele proiectului:

  • Sa fie informate grupurile largi de cititori si navigatori Internet din România cu privire la teme centrale în domeniul culturii la nivel european (politicile culturale si statutul artistului) în vederea înlesnirii integrarii europene în sectorul cultural
  • Sa se materializeze contributia partii române în cadrul initiativei Consiliului European al Artistilor-ECA de a se crea o baza de date destinata schimbului de experienta si cooperarii între artistii si intelectualii din Europa pe teme centrale în domeniul culturii
  • Sa fie analizat, împreuna cu semnatarii, stadiul de îndeplinire si perspectivele Planului de Actiune din Statutul creatorilor de arta si artistilor interpreti din România (adoptat în 1998 de catre Ministerul Culturii si opt organizatii ale creatorilor de arta, document bazat pe experienta si practica UE în domeniu si care a fost însusit ca document de lucru de catre ECA) în vederea promovarii standardelor europene în România si în domeniul culturii

Proiectul Aliantei Nationale a Uniunilor de Creatori din România-ANUC Initierea unei dezbateri pe marginea problematicii culturale europene în presa europeana - contributia partii române  este desfasurat în parteneriat cu Consiliul European al Artistilor-ECA si finantat de Euroart.

Ministerul Culturii o EUROART o Fondul Cultural European pentru România finantat de Uniunea Europeana

Urmăriți-ne pe Facebook