Proiectul FORUM@RT

În vederea punerii în valoare a potentialului cultural al României în context international, pentru promovarea în tara si strainatate a valorilor artistice si culturale si vizibilitatea creatorilor de arta si artistilor interpreti din România pe piata virtuala a arta, proiectul urmareste:

 • Proiectarea, realizarea si întretinerea unei comunitati electronice a creatorilor de arta si artistilor interpreti din România - Forum@rt, dedicate dezvoltarii mediului de informare, resurse electronice si dezbateri culturale, care va functiona în cadrul portalului Web Romania-Gateway
 • integrarea grupului pilot în comunitatea electronica Forum@rt prin participarea lor ca membrii activi si prin promovarea în spatiul virtual a paginilor lor personale Web (Personal Web Pages)

Componenta Forum@rt consta în utilizarea tehnologiei informational-comunicationale (ICT) în interesul creatorilor de arta si artistilor interpreti prin crearea si gestionarea unei comunitati electronice care va fi gazduita de catre portalul Web România Gateway (a se vedea prezentarea în anexa.

Sectiunea cea mai importanta este Forumul virtual – spatiu dedicat dezbaterilor, afirmarii punctelor de vedere si schimbului de opinii – care va fi moderat de catre un membru al echipei ANUC. Accesul la discutii va fi guvernat de standardele internationale admise pe Internet. Subiectele care vor fi supuse dezbaterii se înscriu în sfera preocuparilor creatorilor de arta si artistilor interpret la nivel national si european:

 • Valori europene comune (europenism si identitate etnica si nationala) – subiectul este de interes în România mai ales din perspectiva procesului de preaderare a tarii noastre la Uniunea Europeana. Pe de alta parte acestui subiect i se acorda o importanta deosebita la nivel european, o dovada fiind Conferinta anuala a Consiliului European al Artistilor-ECA, Sevilla, Spania, 16-19 noiembrie 2000, cu tema “Common European Values – Sweet Dreams or Nightmare?”, la care va participa si reprezentantul ANUC*;
 • Politici culturale – concluziile dezbaterii asupra acestui subiect vor fi puse la dispozitia Ministerului Culturii pentru a putea fi folosite în vederea completarii unor aspecte cuprinse în planul de actiune al documentului "Strategia Culturala. Raport final. Proiect RO 9709-01" elaborat în februarie 2000 în cadrul programului “Dimensiunea culturala a democratiei” (Ministerul Culturii si Uniunea Europeana);
 • Statutul creatorilor de arta si artistilor interpreti, tema de reflectie si actiune care în România a facut obiectul uneiDeclaratii comune (a se vedea brosura în anexa) adoptate în noiembrie 1998 de catre Ministerul Culturii si opt organizatii neguvernamentale de creatori de arta si artisti interpreti, printre care si Alianta Nationala a Uniunilor de Creatori din România - ANUC, care si-a asumat în cadrul acestei initiative monitorizarea stadiul de îndeplinire a Planului de actiune inclus în Declaratia comuna (a se vedea brosura anexata). Subiectul a fost tratat, de asemenea, sub diferite aspecte, în cadrul conferintelor anuale ale Consiliului European al Artistilor – ECA (a se vedea publicatiile ECA în anexa).

În masura în care participantii la aceste dezbateri vor comunica si în limba engleza, acest lucru va deschide calea catre o dezbatere la nivel european si, eventual, global pe marginea subiectelor propuse.

Beneficiarii:

 • uniunile de creatori membre ale ANUC (6);
 • comunitatea creatorilor de arta si artistilor interpreti din România (cca. 20.000)
 • mediul universitar artistic (cca. 15.000);
 • producatorii, impresari/agenti de arta si evenimente culturale, actanti ai pietei de arta, manageri culturali, administratori de asezaminte artistice si culturale, finantatori, colectionari, clienti etc. (cca. 100.000).

Partener: România Gateway - Unitatea de Management a Proiectelor, Ministerul Transporturilor, Bd. Dinicu Golescu 38, sector 1, Bucuresti

Activitati:

 • organizarea Forum@rt - noiembrie-decembrie 2000
 • lansarea Forum@rt – campanie de promovare: ianuarie-februarie 2001
 • functionarea Forum@rt cu sectiunile principale: forum,information center, knowledge center sijob center: martie-august 2001
 • evaluare: august 2001

Urmăriți-ne pe Facebook